Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kalendarz wyborczy

 
​SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ WYBORCZY SGH w roku 2016/2017
(załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia
Uczelnianej Komisji Wyborczej w dniu 16 grudnia 2015 r.)
 
​l.p. data​ czynność wyborcza​​
1​ do 29.01.16​
 • przyjęcie Regulaminu Wyborczego
 • przyjęcie Szczegółowego Kalendarza Wyborczego i jego publikacja​
​2 01.02.16 – 17.02.16​
 • powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych
 • dokonanie podziału mandatów Kolegium Elektorów Uczelnianych (pracownicy)
 • dokonanie podziału mandatów Kolegium Elektorów Uczelnianych (studenci i doktoranci)​
​3 18.02.16 – 10.03.16​
 • sporządzenie list wyborców i zgłaszanie kandydatów na Elektorów​
​4 ​25.02.16 – 10.03.16
 • zgłaszanie kandydatów na Rektora (zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie UKW, gmach A, pok. 320 w godz. od 10.00 do 15.00)
 • uzyskiwanie zgody na kandydowanie
 • publikacja listy kandydatów na Rektora​
​5 ​14.03.16 – 18.03.16
 • zgłaszanie pisemnych pytań do kandydatów na Rektora (urna zostanie wystawiona w Klubie Profesorskim “Jajko” w godz. 8.30 – 18.30)​
​6 ​14.03.16 – 27.04.16
 • kampania wyborcza i wybory Elektorów​
​7 ​14.03.16 – 29.04.16
 • spotkania kandydatów na Rektora z wyborcami​
​8 04.05.16​
 • wspólna debata wyborcza kandydatów na Rektora, Aula Główna godz. 12.00​
​9
09.05.16
 • wybory Rektora​
​10 10.05.16 – 13.05.16​
 • zgłaszanie do Rektora-elekta kandydatów na Prorektorów i Dziekanów Studium Licencjackiego (SL) i Studium Magisterskiego (SM)​
​11 ​16.05.16
 • wybory Prorektorów i Dziekanów SL i SM​
​12 17.05.16 – 20.05.16​
 • zgłaszanie do Dziekanów-elektów kandydatów na Prodziekanów SL i SM​
​13 23.05.16​
 • wybory Prodziekanów SL i SM​
​14 24.05.16 – 30.05.16​
 • zgłaszanie kandydatów na Dziekanów Kolegiów​
​15
01.06.16 – 07.06.16​
 • spotkania kandydatów na Dziekanów Kolegiów z wyborcami​
​16 09.06.16​
 • wybory Dziekanów Kolegiów​
​17 10.06.16 – 14.06.16​
 • zgłaszanie do Dziekanów - elektów kandydatów na Prodziekanów Kolegiów,
 • zgłaszanie kandydatów do Rad Kolegiów (wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, doktorantów, samorządu studenckiego i pracowników administracyjnych Kolegiów),
 • zgłaszanie kandydatów do Senatu Uczelni​
​18 15.06.16​
 • wybory Prodziekanów Kolegiów,
 • wybory do Rad Kolegiów
 • wybory członków Senatu​
​19 Wiosna/lato 2017​
 • wybory kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego kadencji 2017 - 2021​
 
 
 
 

 Kontakt

 

Sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej

sekretarz UKW:
Aleksandra Bardadyn

telefon: 22 564 93 76

e-mail: aleksandra.bardadyn(at)sgh.waw.pl