Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
 
Wybory władz SGH : Wybory władz 2016 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wybory władz SGH
 

 Wybory władz SGH

 

W 2016 r. odbyły się wybory władz SGH na kadencję 2016-2020. Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronach Komisji Wyborczych oraz do zapoznania się z aktami normatywnymi dotyczącymi wyborów.

 

 Władze rektorskie 2016–2020

 
 • ​rektor – dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
 • prorektor do spraw dydaktyki i studentów – dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH
 • prorektor do spraw nauki i zarządzania – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 • prorektor do spraw współpracy z zagranicą  – dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
 • prorektor do spraw współpracy z otoczeniem – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 

 Władze dziekańskie 2016–2020

 
 

 Studium licencjackie

 
 • ​dziekan Studium Licencjackiego
  – dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
 • prodziekan Studium Licencjackiego do spraw studiów stacjonarnych
  – dr Olga Mikołajczyk
 • prodziekan Studium Licencjackiego do spraw studiów niestacjonarnych
  – dr Joanna Stryjek
 • prodziekan Studium Licencjackiego
  – dr hab. Mariusz Próchniak

 

 

 • prodziekan Studium Licencjackiego w latach 2016-2018 
  – dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
 
 

 studium magisterskie

 
 • ​dziekan Studium Magisterskiego
  – dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
 • prodziekan Studium Magisterskiego do spraw studiów stacjonarnych
  – dr Renata Pajewska-Kwaśny
 • prodziekan Studium Magisterskiego do spraw studiów niestacjonarnych
  – dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
 • prodziekan Studium Magisterskiego
  – dr Anna Decewicz

 

 

 • dziekan Studium Magisterskiego w latach 2016-2018 
  – prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • prodziekan Studium Magisterskiego w latach 2016-2018
  – dr Adam Karbowski
 

 Kolegia

 

​Kolegium Analiz Ekonomicznych

 • dziekan – dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
 • prodziekan – dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH


Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 • dziekan – prof. dr hab. Wojciech Morawski
 • prodziekan – dr hab. Marcin Krawczyk, prof SGH


Kolegium Gospodarki Światowej

 • dziekan – prof. dr hab. Marzenna Weresa
 • prodziekan – dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH 


Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 • ​dziekan – dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
 • prodziekan – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

Kolegium Zarządzania i Finansów

 • dziekan – dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH
 • prodziekan – dr Michał Matusewicz

 

 

 Uczelniana Komisja Wyborcza

 

Wybory w SGH są organizowane i przeprowadzane przez komisje wyborcze – Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), która powoływana jest przez Senat SGH, a także Okręgowe Komisje Wyborcze powoływane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i jej podlegające.

 

 Okręgowe Komisje Wyborcze – składy i komunikaty

 

I.    okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Analiz Ekonomicznych).

II.   okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego).

III.  okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Gospodarki Światowej). 

IV.  okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie).

V.   okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Zarządzania i Finansów).

VI. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy pozakolegialnych jednostek naukowych lub dydaktycznych z wyjątkiem zatrudnionych w Centrum Nauki Języków Obcych i Bibliotece SGH).

VII. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Centrum Nauki Języków Obcych).

VIII. okręg wyborczy SGH (ogół studentów SGH).

IX.  okręg wyborczy SGH (ogół doktorantów SGH).

X.   okręg wyborczy SGH (bibliotekarze dyplomowani oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz inni pracownicy biblioteczni oraz informacji i dokumentacji naukowej).

XI.  okręg wyborczy SGH (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi).

 

Komunikat UKW z 11 lutego 2016 r.

 
 
 

 Kalendarz wyborczy 2016

 
 

 Regulamin wyborczy

 
 

 ​Wybory w statucie

 
 

 Kandydaci w wyborach rektora SGH

 

​1. dr hab. Stanisław Ryszard Domański, prof. SGH:
serwis www

2. dr hab. Joachim Osiński, prof. SGH:
serwis na facebooku
| serwis www

3. prof. dr hab. Wojciech Paprocki:
serwis www


4. dr hab. Marek Rocki, prof. SGH:
serwis na facebooku
| serwis www

5. prof. dr hab. Tomasz Szapiro:
serwis www


Komunikat UKW z 10 marca 2016 r.

 

 Informacje dla kandydatów na Rektora

 
 

 Kontakt

 

Sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej

sekretarz UKW:
Aleksandra Bardadyn

telefon: 22 564 93 76

e-mail: aleksandra.bardadyn(at)sgh.waw.pl