Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
 
Wybory władz SGH : V. okręg wyborczy
Wybory władz SGH
 

 V. okręg wyborczy

 
 
 


 

Uchwała nr 19 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie prawomocności wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich Kolegium Zarządzania i Finansów nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Ogłoszenie nr 15 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie kandydatów na przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium oraz w sprawie zebrania wyborczego poświęconego wyborowi przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium

 

Ogłoszenie nr 14 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium

 

Ogłoszenie nr 13 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyborów przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium

 

Uchwała nr 13 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyników w wyborach Prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, przedstawicieli Kolegium do Senatu, przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium oraz przedstawiciela pracowników KZIF niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Kolegium

 

Ogłoszenie nr 12 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V  z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie kandydatów na Prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, przedstawicieli Kolegium do Senatu, przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium oraz przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Kolegium


Ogłoszenie nr 11 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyniku wyborów Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Ogłoszenie nr 10 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zebrań wyborczych poświęconych wyborowi Prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, przedstawicieli Kolegium do Senatu oraz przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium

 

Ogłoszenie nr 9 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 7 czerwca 2016 r. sprawie wyborów Prodziekana, przedstawicieli Kolegium do Senatu oraz przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Kolegium

 

Ogłoszenie nr 8 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie kandydatów zgłoszonych w wyborach Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

 

Ogłoszenie nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie spotkania z kandydatem na Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH z wyborcami

 

Ogłoszenie nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian dotyczących zebrania wyborczego poświęconego wyborowi Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

 

Ogłoszenie nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V  z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zebrania wyborczego poświęconego wyborowi Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

 

Ogłoszenie nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V  z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów

Uchwała nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wyników w wyborach elektorów do Kolegium Elektorów Uczelnianych i Kolegium Elektorów Kolegialnych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Ogłoszenie nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminu i miejsca zebrania pracowników V. okręgu wyborczego

Uchwała nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyników w wyborach elektorów do Kolegium Elektorów Uczelnianych i Kolegium Elektorów Kolegialnych

Ogłoszenie nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 14 marca 2016 r.

Ogłoszenie nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej nr V z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na elektorów i wyboru elektorów

 
 
 

 Skład V. OKW

 

​V. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Zarządzania i Finansów). Komisja w składzie wskazanym przez Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów:

  • dr hab. Grażyna Aniszewska, prof. SGH – przewodnicząca,
  • dr hab. Marta Kightley – z-ca przewodniczącej,
  • dr Adam Hoszman – sekretarz,
  • dr hab. Rafał Tuzimek – członek.