Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
 
Wybory władz SGH : IV. okręg wyborczy
Wybory władz SGH
 

 IV. Okręg Wyborczy

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  – wyniki referendum opiniodawczego z 10 i 11 października 2019 r.

 

Zwołanie zebrania wyborczego nauczycieli akademickich Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie celem wyborów uzupełniających – komunikat UKW z 22 października 2018 r. 
 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z 19 września 2018 r. dotyczący zmian w składzie OKW dla IV. okręgu wyborczego SGH​

Zwołanie zebrania kurii wyborczej II. typu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Uchwała nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów członków Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie spośród pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (dalej pracowników niesamodzielnych) na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów członka Senatu spośród pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (dalej pracowników niesamodzielnych) na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów członka Senatu spośród pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (dalej pracowników samodzielnych) na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów członka Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów na Prodziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 

Uchwała nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów na Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyników wyborów w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie na kadencję 2016-2020

 

Ogłoszenie nr 6 Okręgowej Komisji  Wyborczej nr IV z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zwołania posiedzenia Kolegium Elektorów KNoP oraz zwołania zebrania wyborczego

Ogłoszenie nr 5 Okręgowej Komisji  Wyborczej nr IV z dnia 31 maja 2016 r.

 

Ogłoszenie nr 4 Okręgowej Komisji  Wyborczej nr IV z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do sprawowania funkcji Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Ogłoszenie nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Uchwała nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyników w wyborach elektorów

Ogłoszenie nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 10 marca 2016 r.

Ogłoszenie nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej nr IV z dnia 23 lutego 2016 r w sprawie zgłaszania kandydatów na elektorów i wyboru elektorów

 
 
 

 Skład IV. OKW

 

​IV. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). Komisja w składzie wskazanym przez Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie:

  • dr Maciej Gurbała – przewodniczący,
  • dr Beata Żelazko - sekretarz,
  • Magdalena Karpowicz - członek.