Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
 
Wybory władz SGH : II. okręg wyborczy
Wybory władz SGH
 

 II. okręg wyborczy

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Kolegium Ekonomiczno Społecznego – wyniki referendum opiniodawczego z 10 i 11 października 2019 r.

 

Uchwała nr 15 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 8 października 2019 r. w w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na referendum dziekańskie w dniach 10-11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prof. dr. hab. Wojciechu Morawskim jako wskazanym przez Rektora kandydacie na dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Okręgu Wyborczym Kolegium Ekonomiczno-Społecznnego.

 

Uchwała nr 14 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w kadencji 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Okręgu Wyborczym nr II

 

Komunikat nr 25 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 22 lutego 2019 r. w sprawie zgłoszenia i listy kandydatów na przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Komunikat nr 24 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 11 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wyborczego

Zwołanie zebrania wyborczego pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH niebędących nauczycielami akademickimi – komunikat UKW z 11 lutego 2019 r.

Uchwała nr 13 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 26 listopada 2018 r. stwierdzająca wygaśnięcie mandatu członka kolegium elektorów kolegialnych w kadencji 2016-2020 spośród przedstawicieli Samorządu Doktorantów.

 

Uchwała nr 12 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających do kolegium elektorów uczelnianych w kadencji 2016-2018.

 

Komunikat nr 23 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 31 października 2018 r. – listy kandydatów na elektorów

 

Komunikat nr 22 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 22 października 2018 r. – terminy dyżurów członków OKW

 

Komunikat nr 21 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 22 października 2018 r. w sprawie zebrania wyborczego

 

Komunikat nr 20 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 22 października 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na elektorów

 

Zwołanie zebrania wyborczego nauczycieli akademickich Kolegium Społeczno-Ekonomicznego – komunikat UKW z 22 października 2018 r. 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej dla II. okręgu wyborczego SGH.


Uchwała nr 11 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów przedstawiciela KES w Senacie SGH spośród pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w kadencji 2016/2020 w Okręgu Wyborczym nr II​

Komunikat nr 19 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 31 października 2017 r.

Komunikat nr 18 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z 25 października 2017 r.

Komunikat nr 17 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Senacie SGH spośród pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 10 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 16 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyboru dra hab. Marcina Krawczyka na Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Komunikat nr 15 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 14 października 2016 r. w sprawie terminu obrad kolegium elektorów kolegialnych celu wyboru Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

 

Komunikat nr 14 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyborów Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020


Komunikat nr 13 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie obrad kolegium elektorów
kolegialnych zamykających na obecnym etapie procedurę wyboru Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w związku z brakiem zgłoszonych kandydatur na wymienione stanowisko

 

Uchwała nr 9 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 8 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
przedstawicieli Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Senacie SGH spośród nauczycieli akademickich na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów
Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Komunikat nr 12 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie kandydatur na stanowisko Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Komunikat nr 11 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpoczęcia ponownej procedury wyboru Prodziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na kadencję 2016-2020

 

Komunikat nr 10 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyniku wyborów Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

 

Komunikat nr 9 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie kandydatów na stanowiska jednoosobowe oraz kandydatów do organów kolegialnych

 

Komunikat nr 8 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 12 czerwca 2016 r. w sprawie porządku wyborów 15 czerwca 2016.

 

Komunikat nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie terminów zgłaszania kandydatur na Prodziekana, do Rady Kolegium oraz do Senatu

 

Komunikat nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjętych zgłoszeń kandydatów na stanowisko Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Komunikat nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na
stanowisko Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Uchwała nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany harmonogramu wyborczego w wyborach władz akademickich na kadencję 2016-2020 ustalonego uchwałą nr 1 z dnia 3 marca 2016

Uchwała nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłodzenia wyników wyborów elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów elektorów w grupie nauczycieli akademickich
 

Komunikat nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 11 marca 2016 r.

Komunikat nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie terminów zebrań wyborczych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH 

Komunikat nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie terminów dyżurów członków II. OKW 

Komunikat nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej nr II z dnia 26 lutego 2016 r.

 
 
 

 Sklad II. OKW

 

​II. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego). Komisja w składzie wskazanym przez Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego:

  • dr hab. Wanda Dugiel, prof. SGH – przewodnicząca,
  • dr Anna Kociołek-Pęksa - wiceprzewodnicząca,
  • dr Małgorzata Dworakowska - sekretarz,
  • dr Ewa Jastrzębska – członek,
  • dr Andrzej Krysiak - członek.