Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
 
Edward Altman Lecture Series : Program
Edward Altman Lecture Series
 

 Program konferencji

 

10 maja 2019 r.​
09​​:0​​0 – 09:30​​​​ ​Otwa​rcie kon​ferencji
​09:30 – 11:30 Aula I, bud. C
Wykład: Prof. FRANKLIN ALLEN
Koreferat: dr Piotr Bańbuła, SGH
Dyskusja
​11:30 – 12:00 ​Przerwa kawowa
​12:00 – 13:30 ​Sesje równoległe
(1) finanse publiczne, sala 1A, bud C
(2) ​instytucje finansowe, aula I, bud C
(3) system płatniczy i rynek płatności, aula II, bud C
​13:30 – 14:15 ​Przerwa na lunch
​14:15 – 15:45 ​Sesje równoległe 
(4) nadzór i polityka makroostrożnościowa, sala 1A, bud C
(5) finanse przedsiębiorstw oraz predykcja bankructwa, aula I, bud C
(6) innowacje w finansach​, aula II, bud C
​16:00 – 16:30 ​​​Zamknięcie konferencji
 

Księga abstraktów: plik PDF​


Sesje równoległe: 


​1. finanse publiczne

moderator: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Artur Walasik, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
“Gęstość opodatkowania przestrzenna analiza wydajności fiskalnej”

dyskutant: dr Adam Wyszkowski​, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
“System składkowo-podatkowy jako źródło bodźców do podejmowania samozatrudnienia”

​dyskutant: dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP​

dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
“Istota, zalety i wady Innovation Box jako podatkowego
instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”

dyskutant: dr hab. Artur Walasik, prof. UEK

dr Adam Wyszkowski, Uniwersytet w Białymstoku
“Obszary wsparcia tax expenditures w Polsce na tle wybranych państw”

dyskutant: dr hab. Adam Adamczyk​, prof. US


2. ​​instytucje finansowe

​​​​moderator: dr Dorota Skała, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Oskar Kowalewski, IESEG School of Management i LEM-CNRS 9221,
dr Paweł Pisany, SGH
„The impact of bank ownership on international shock transmission”

dyskutant: dr Dorota Skała, Uniwersytet Szczecinski

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego,
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,
dr hab. Łukasz Kozłowski, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego,
dr Iwa Kuchciak, Uniwersytet Łódzki,  
“Local banks and social media – a difficult love story”

dyskutant: dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański,

dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański,
dr Joanna Adamska-Mieruszewska, Uniwersytet Gdański,
Anna Fornalska-Skurczyńska, Uniwersytet Gdański
“Identifying the factors of overfunding in crowdfinancing”

dyskutant: dr Paweł Pisany, SGH


3. system płatniczy i rynek płatności​

moderator: prof. dr hab. Janina Harasim, prof. UEK, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP
“Koszty płatności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej”

dr Jakub Górka, Uniwersytet Warszawski
“Opłata interchange: mechanizm pro- czy antykonkurencyjny?”

dyskutant: Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP

dr Agnieszka Huterska, Uniwersystet Mikołaja Kopernika w Toruniu
“Wykluczenie płatnicze na obszarach wiejskich w Polsce
- lokalne uwarunkowania akceptacji płatności bezgotówkowych”

dyskutant: dr hab. Bożena Frączek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
4. nadzór i polityka makroostrożnościowa

​moderator: ​​dr Paweł Smaga, SGH

dr hab. Małgorzata Olszak, Uniwersytet Warszawski,
dr Iwona Kowalska, Uniwersytet Warszawski
"Konkurencja w sektorze bankowym a wpływ polityki makroostrożnościowej
na procykliczność kredytu?"

dyskutant dr Piotr Bańbuła, SGH/NBP

mgr Łukasz Kurowski, SGH
"Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową"

dyskutant dr Anna Matysek-Jędrych, Uniwersystet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Matysek-Jędrych, Uniwersystet Ekonomiczny w Poznaniu
"Zaangażowanie banków centralnych w politykę makroostrożnościową
- stan obecny i determinanty"

dyskutant dr hab. Marcin Olszak, Uniwersytet Warszawski
5. finanse przedsiębiorstw oraz predykcja bankructwa

moderator: prof. dr hab. Marek Gruszczyński, prof. SGH, SGH

dr Sabina Augustyn, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
„Audit sampling and its use in bankruptcy prediction”

dyskutanci: dr Piotr Staszkiewicz, SGH,
dr 
Agnieszka Preś-Perepeczo, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US
Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. USUniwersytet Szczeciński
dr Agnieszka Preś-PerepeczoUniwersytet Szczeciński
Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński
“Should they stay or should they go? CEO appointments and performance
in a transitional economy”


dyskutanci: dr Rumiana Górska, SGH, dr Piotr Staszkiewicz, SGH

dr Natalia Nehrebecka, Uniwersytet Warszawski
„Ocena jakości kredytowej niefinansowych przedsiębiorstw”

dyskutanci: dr Rumiana Górska, SGH, Sabina Augustyn, UEK

dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH, SGH
dr Piotr Staszkiewicz, SGH
„Ultimate owner and risk of company performance”

dyskutanci: dr Natalia Nehrebecka, Uniwersytet Warszawski
Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński​
6. innowacje w finansach

moderator: dr Grzegorz Sobiecki, SGH

prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, prof. SGH, SGH, Uniwersytet Warszawski
“Fintechy – bigtechy - neobanki. Wyzwania dla banków”

Krzysztof Wojdyło, Wardyński i Wspólnicy
“Blockchain – źródło nadziei dla rynków finansowych”
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP, Uniwersystet Ekonomiczny w Poznaniu
"Automatyzacja w planowaniu finansów osobistych
- robo-doradcy vs tradycyjni doradcy finansowi"


paneliści: 

dr Jakub Górka, Uniwersytet Warszawski​​
dr Ewa Cichowicz, SGH​
Andrzej Horoszczak, Billon
 


Sesje odbywają się w języku polskim. 


Referenci mają możliwość publikacji w dwóch wydawnictwach:
  • Bezpieczny Bank (Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
  • Rozprawy Ubezpieczeniowe (Wydawca: Rzecznik Finansowy)
​​​
​​​
 
 

 Patroni medialni

 
​​