Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Zmarła prof. Alicja Sajkiewicz

2020-01-28 KNoP kategoria: informacja 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Alicji Sajkiewicz.

Pani Profesor, od rozpoczęcia studiów i uzyskania magisterium w roku 1954, była związana z SGH (SGPiS), przechodząc w niej przez wszystkie etapy rozwoju naukowego – od asystenta (1952) aż do profesora zwyczajnego (1987). Od 1971 roku obok pracy naukowej – twórczej rozpoczęła okres pełnienia funkcji kierowniczych. Przez okres 30 lat kierowała Katedrą Ekonomiki Pracy, przekształconą w Katedrę Gospodarowania Zasobami Pracy. Była też prodziekanem, a następnie dwukrotnie dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.
Profesor Alicja Sajkiewicz była wybitną specjalistką w dziedzinie ekonomiki i organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jej opublikowany dorobek naukowy, obejmujący ponad 300 pozycji dotyczy wiedzy o pracującym człowieku i zarządzaniu z „ludzką twarzą”. Była autorką i współautorką podręczników, naukowych monografii oraz ekspertyz i projektów na potrzeby praktyki gospodarczej.Była osobą bardzo zaangażowaną w pracę dydaktyczną. Wypromowała ponad 300 licencjatów i magistrów oraz ponad 20 doktorów, była recenzentką wielu rozpraw habilitacyjnych oraz dorobku naukowego wielu kandydatów do tytułu naukowego profesora. Wraz ze współpracownikami wypracowała i wdrożyła wybiegające w przyszłość programy nauczania ekonomiki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby uczelni i innych podmiotów naukowo-dydaktycznych. Inspirowała swoimi koncepcjami wielu młodych ludzi, zarażając ich dociekliwością naukową.

Profesor Alicja Sajkiewicz była niezwykle aktywna w wymiarze organizacyjnym. Była m.in. sekretarzem generalnym, a potem członkiem prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Działała w Głównej Komisji Ekonomiki i Organizacji Pracy Naczelnej Organizacji Technicznej oraz w Sekcji Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przewodniczyła także resortowej Komisji Organizacji i Ekonomiki Pracy w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Ponadto była czynna w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była przewodniczącą i członkiem Rad Naukowych (m.in. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych) oraz członkiem Kolegiów Redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Za swoje dokonania była odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz nagrodami ministra i rektora.
 
Profesor Alicja Sajkiewicz była osobą bardzo cenioną i lubianą w całym środowisku akademickim z dziedziny zarządzania. Wszyscy dostrzegali jej wielką empatię i nieprzeciętną życzliwość. Dla współpracowników była prawdziwym przyjacielem.

Archiwum