Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Dr Michał Wolański w zespole ds. Światowego Forum Miejskiego

2020-04-23 pl kategoria: informacja 

Dr Michał Wolański został członkiem podzespołu ds. programowych XI edycji Światowego Forum Miejskiego. Zespół został powołany w związku z powierzeniem przez UN-Habitat Polsce i miastu Katowice organizację tego wydarzenia w 2022 roku.

Światowe Forum Miejskie – World Urban Forum (WUF) to najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Jego celem jest rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi dziś większość miast na świecie –szybkiej urbanizacji i jej wpływu na społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne. Efektem spotkania są rekomendacje dla polityki miejskiej i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast. Wydarzenie odbywa się co 2 lata i skupia ponad 20 tysięcy osób, między innymi przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji finansowych.

Michał Wolański jest adiunktem w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Przebywał na stażach w University of Leeds, University of Sydney. Specjalizuje się w kwestiach ekonomiki transportu i budownictwa infrastrukturalnego, polityki infrastrukturalnej, ewaluacji oraz zrównoważonej mobilności. W SGH jest m.in. kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie w transporcie kolejowym” oraz wykładowcą „Project Feasibility Study” – studiów wykonalności projektów. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą skuteczności polityk transportowych. Współpracuje m.in. z Bankiem Światowym, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, jest współzałożycielem kolejowego startupu Koleo. Raz w miesiącu prowadzi także autobus miejski.

Archiwum