Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Dr Anna Baranowska-Rataj laureatką Nagród Naukowych POLITYKI

2014-10-19 pl kategoria: informacja 

Dr Anna Baranowska-Rataj​ jest adiunktem w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). Wyróżniono ją w kategorii nauk społecznych w obszarze socjologia, ekonomia, demografia. Obecnie realizuje projekt badawczy w Szwecji.

Przed finałową galą wręczenia nagród Kapituła Profesorska Nagród Naukowych „Polityki” dokonała wyboru 15 finalistów XIV edycji tego konkursu dla młodych naukowców. Następnie w każdej z pięciu kategorii naukowych tzw. Kapituła Społeczna wybrała jednego laureata. Każdy z laureatów otrzymał stypendium w wysokości 30 tys. zł. 

Dr Anna Baranowska-Rataj zajmuje się sytuacją młodych osób na rynku pracy i ich możliwościami założenia własnej rodziny. W najnowszych projektach badawczych podejmuje także problematykę dobrostanu rodzin w zależności od ich struktury. Obecnie bada wpływ liczby rodzeństwa na szanse edukacyjne i stan zdrowia dzieci w ramach projektu SIMSAM „A register-based research program connecting childhood with lifelong health and welfare” na Uniwersytecie Umea w Szwecji dzięki stypendium przyznanym w ramach programu Mobilność Plus MNiSW. Pracowała w zespole realizującym projekt „Families In Transition” finansowany z 7 Programu Ramowego UE. Kieruje projektami finansowanymi ze źródeł polskich (NCN) i międzynarodowych (ERSTE Foundation, CERGE-EI/GDN). Wyniki jej badań są publikowane w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak European Sociological Review, European Societies, Work, Employment and Society i Journal of Happiness Studies. Jest autorką ekspertyz dla Kancelarii Prezydenta RP oraz ekspertem krajowym w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących instytucjonalnych uwarunkowań polskiej polityki społecznej i polityki rynku pracy. Laureatka konkursów na stypendia Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Max Planck Institute for Demographic Research, Kempe Foundation a także Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie „Start” oraz w programie „Kolumb”. Należy European Association for Population Studies, Population Association of America, European Association of Labour Economists  oraz International Sociological Association – Research Committee on Social Stratification.  

Jest absolwentką kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (2003) w SGH. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w 2011 r.  

Zobacz pełny profil badawczy i listę publikacji dr Anny Baranowskiej-Rataj

Przeczytaj więcej o Nagrodach Naukowych „Polityki” i poznaj wszystkich tegorocznych laureatów

Zobacz krótki film o laureatce z SGH

W poprzednich edycjach konkursu rownież wyróżniono naukowców z SGH. W 2012 r. jednym z laureatów był dr hab. Jakub Growiec, dziś profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Ilościowej (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). Rok później w gronie finalistów znalazł się dr hab. Łukasz Delong, obecnie prof. nadzwyczajny w Zakładzie Metod Probabilistycznych w Instytucie Ekonometrii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). W roku 2007 Kapituła Profesorska Nagród Naukowych „Polityki” wyróżniła dr. Krzysztofa Tymickiego, a w roku 2009 dr Annę Matysiak. Oboje są adiunktami w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). 

Lista tegorocznych laureatów zostanie także opublikowana w wydaniu tygodnika 22 października 2014 r.

baranowska_rataj.jpg

Nagrody_polityki_2014b.jpg
Fot. Tadeusz Późniak/POLITYKA

Nagrody_polityki_2014.JPG
Fot. Tadeusz Późniak/POLITYKA

Nagrody_polityki_2014a.JPG
Fot. Tadeusz Późniak/POLITYKA

Archiwum