Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Inauguracja roku akademickiego w SGH – nasze powody do dumy

2013-10-02 pl kategoria: informacja 

Uroczystość otworzył Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Szapiro. List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowany do naszej społeczności akademickiej odczytał prof. Jerzy Osiatyński, doradca Prezydenta RP. Wysłuchaliśmy także fragmentów listów od Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Listy są dostępne poniżej. 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski, oprócz skierowania życzeń do studentów i pracowników naukowych, gratulował władzom akademickim odwagi przy podjęciu wyzwania fundamentalnej zmiany struktury i sposobu funkcjonowania SGH oraz planów związanych z rozwojem kampusu Uczelni.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Rektor SGH nawiązał do ubiegłorocznej inauguracji, podczas której zapowiadał reformę SGH. "Po roku mam ogromną satysfakcję i myślę, że dzielimy ją razem (...) Poprzez sposób działania konkretyzujemy wyznawane wartości – szacunek dla wspólnoty studentów, pracowników i wychowanków Uczelni, zgodne z naszą misją kształcenie i kształtowanie etycznych profesjonalistów dla sektora prywatnego i publicznego, wreszcie – zobowiązanie do racjonalności w działaniu. W ten sposób określamy sposób rozumienia wartości i poddajemy się testowi czasu i Państwa ocenie. Ten egzamin nadaje bardzo konkretny sens słowu odpowiedzialność – odpowiedzialność za to co robimy i odpowiedzialność przed tymi, którym służymy. Takiego poddania się próbie prawdy i przyjęcia odpowiedzialności wymaga akademicki ład" - mówił Jego Magnificencja Rektor SGH. 

Kontynuując wątek planowanych zmian w strukturze SGH, prof. Szapiro mówił: "Łączymy się, konsolidujemy, by sprostać wymaganiom projektów wysokobudżetowych – otrzymują je duże podmioty i konsorcja złożone z dużych podmiotów. Liczba instytutów i katedr spadła z około 70 na 50. Uchwała kierunkowa Senatu w efekcie zmniejszy liczbę jednostek podstawowych – 5 kolegiów zastąpią 3 szkoły. Zmiany struktury administracji dotyczą 280 z 480 naszych kolegów. Ten proces w połączeniu z praktykowaną już w rozszerzającej się skali decentralizacją decyzji i budżetów oraz transparentnym systemem informowania, a więc mądrą autonomią, to nasz sposób na zwiększenie sprawności procesów w Uczelni. Ten proces prowadzony jest i będzie partycypacyjnie – w zgłaszane wątpliwości wsłuchujemy się z uwagą i traktujemy je z powagą".

"26 czerwca 2013 r. zdecydowaliśmy o kierunku zmiany i o przejściu przez ścieżkę legislacji związanych z konsolidacją – utworzeniem szkół oraz przejściem do fazy rekonstrukcji statutu, a potem - wykonania jego postawień" - zaznaczył Rektor. "To zadanie na kolejny rok. Za rok, w 2014 roku przyjmiemy studentów w dzisiejszym systemie studiów, ale w nowej strukturze Uczelni, a w roku następnym będziemy w stanie przedstawić nowe programy kształcenia, nie rezygnując z tych, które dziś budują naszą reputację, i zaprosić studentów do ich studiowania" - dodał. 

Rektor wspomniał o dobrym wyniku tegorocznego naboru na studia. "Mimo niżu i kryzysu w odróżnieniu od wielu innych uczelni utrzymaliśmy rekrutację na ubiegłorocznym poziomie, a nawet zwiększyliśmy przychód z tego tytułu" - podkreślił. Rektor mówił także o ciągłości pokoleń tak charakterystycznej dla SGH - od najmłodszych uczestników Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, poprzez obecnych studentów, absolwentów reprezentujących firmy i instytucje aż po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedstawiciele każdej z tych grup byli obecni w auli. 

Rektor chwalił także osiagnięcia naszych studentów i pracowników naukowych, podkreślając, że sukcesy naukowe są udziałem coraz młodszych naukowców. Mówił o zwiększaniu uprawnień SGH w zakresie nadawaniu stopni i tytułów. "Obok uprawnień przyznanych w innych dyscyplinach, opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek o uprawnienia do prowadzenia przewodów habilitacyjnych w dyscyplinie finansów i doktoratów w dziedzinie polityki publicznej. Posiadamy wielokrotne uprawnienia do doktoryzacji we wszystkich poszukiwanych dyscyplinach naukowych, w tym od wczoraj - polityki publicznej" - powiedział prof. Szapiro. 

Uroczystą symboliczną immatrykulację studentów pierwszego roku poprowadził prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Prorektor SGH ds. Dydaktyki i Studentów. Nie obyło się także bez tradycyjnego wręczenia listów gratulacyjnych absolwentom SGH z okazji 50-lecia ich immatrykulacji. 

Po oficjalnym otwarciu roku akademickiego w SGH przez Rektora prof. dr. hab. Tomasza Szapiro wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Marzenna Weresa, prof. SGH, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. "Dlaczego dzieje się tak, że jedne państwa są bardziej innowacyjne od innych?" - zapytała na początku wykładu poświęconego systemom innowacji we współczesnej gospodarce światowej.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór SGH, a transmisję z inauguracji można było śledzić na żywo w internecie oraz na telebimie na terenie uczelni.   

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

List Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej

List Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Archiwum