Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju

2015-10-19 pl kategoria: informacja inne nominacje 

​16 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda powołał Narodową Radę Rozwoju.

Rada jako forum konsultacyjne ma za zadanie przygotowywać opinie, ekspertyzy, a także opracowywać założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Ponadto ma być ośrodkiem formułowania myśli strategicznych i tworzyć rozwiązania perspektywiczne dla Polski.

NRR składa się z 10 sekcji:
1. Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
2. Ochrona zdrowia;
3. Wieś, rolnictwo;
4. Samorząd, polityka spójności;
5. Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
6. Bezpieczeństwo, obronność;
7. Polityka zagraniczna;
8. Nauka, innowacje;
9. Edukacja, młode pokolenie, sport;
10. Polityka społeczna, rodzina.

W sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość znalazło się dwoje naszych pracowników naukowych: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka i dr Marek Chrzanowski.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka jest kierownikiem Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Instytucie Finansów i Korporacji Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, od 1990 r. pracownikiem naukowym PAN, od 2005 r. prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji. Członek komitetu redakcyjnego „Ekonomisty”, a także rady redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Zainteresowania badawcze profesor koncentrują się na analizie ekonomicznej, finansach i wycenie przedsiębiorstw, w tym nieruchomości.

Dr Marek Chrzanowski jest adiunktem w Zakładzie Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii Politycznej Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów. Zainteresowania badawcze doktora koncentrują się na polityce gospodarczej, finansach publicznych, zarządzaniu strategicznym w sektorze publicznym oraz roli państwa w gospodarce. Autor licznych publikacji i projektów naukowych poświęconych polityce gospodarczej i finansom publicznym.

Więcej o powołaniu Narodowej Rady Rozwoju

Więcej o Narodowej Radzie Rozwoju

Archiwum