Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Nagrody NBP

2018-12-04 dpir kategoria: informacja konkursy 

22 listopada zakończyły się kolejne edycje konkursów NBP – VI edycja na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych oraz XI edycja na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Wyróżnienia za najlepszą pracę doktorską otrzymali:

  • dr Magdalena Maria Kozińska za pracę pt. „Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej,
  • dr Marcin Czaplicki za pracę pt. „Regulacje makroostrożnościowe. Wpływ stabilności finansowej na stabilizowanie gospodarki” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Pawła Niedziółki, prof. SGH.

Wyróżnienia za najlepszą pracę habilitacyjną otrzymali:

  • I wyróżnienie – dr hab. Ireneusz Dąbrowski za pracę pt. „Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego”,
  • II wyróżnienie – dr hab. Krzysztof Makarski za pracę pt. „Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym oraz znaczenie frykcji finansowych”,
  • III wyróżnienie – dr hab. Małgorzata Olszak z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Procykliczność działalności bankowej”. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 
Nagrody i wyróżnienia za najlepszą pracę magisterską otrzymali:
  • pierwsza nagroda – Filip Walczak za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze bankowym w Polsce w świetle regulacji Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Agnieszki Nowak,
  • druga nagroda – Marcin Michno za pracę pt. „Kierunki wpływu przewalutowania portfela mieszkaniowych kredytów walutowych na sytuację banków w Polsce” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Piotra Mielusa,
  • wyróżnienie – Justyna Pawłowska za pracę pt. „Analiza efektywności strategii zabezpieczenia portfela akcji” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Fierli, prof. SGH,
  • wyróżnienie – Mikołaj Kszczotek za pracę pt. „Wpływ sentymentu rynkowego na ceny aktywów. Implikacja poziomu awersji do ryzyka z notowań opcji na przykładzie polskiego rynku walutowego” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Piotra Mielusa.
Konkursy objęte zostały patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.  

Archiwum