Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Dostosowanie uczelni do zmian w związku z nową ustawą

2019-09-19 DOP kategoria: informacja konferencja 

12 września 2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym SGH pełniło rolę partnera. Głównym celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce z punktu widzenia uczelni ekonomicznych oraz zaprezentowanie doświadczeń z wdrożeń dobrych praktyk w tym zakresie możliwych do realizacji.

Celem projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego” było przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, a także dostarczenie twórcom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian. Efektem realizacji projektu jest monografia poświęcona tej problematyce.

Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, który także wygłosił przemówienie. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z diagnozą sytuacji na polskich uczelniach ekonomicznych oraz stojących przed nimi wyzwań w związku z koniecznością dostosowania się do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki.

Podczas konferencji uczelnię reprezentował dr hab. Marek Rocki, rektor SGH.
Wśród mówców znaleźli się również rektorzy innych uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu:
  • dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
  • prof. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
  • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Wśród prelegentów znaleźli się także prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH), prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Sesje tematyczne poprowadzili przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za wdrożenia w obszarach: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów, ustroju oraz zarządzania. Szkołę Główną Handlową w Warszawie, jako lidera w obszarze "Ustrój i zarządzanie" reprezentował dr hab. Piotr Wachowiak. Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
  • rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych,
  • przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu,
  • uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego.Archiwum