Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Kolejna pula grantów NCN dla naukowców z SGH

2017-05-16 DOP kategoria: informacja 

Dwanaście projektów naukowców z SGH uzyskało finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Badania zostały zgłoszone do konkursów Preludium 12, Sonata 12, Opus 12 i Polonez 3 ogłoszonych 15 września 2016 r.
 
Oto zwycięskie projekty:
 
Preludium 12:
 • Analiza krótko- i długookresowych skutków poakcesyjnych migracji Polaków przez pryzmat modelu z heterogenicznymi agentami - kierownik projektu mgr Małgorzata Julia Skibińska, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 •  
 • Projekcje zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych w Polsce z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej - kierownik projektu mgr Wojciech Andrzej Łątkowski, Kolegium Analiz Ekonomicznych 
 •  
 • Realizacja strategii biznesowych poprzez portfele projektowe - kierownik projektu mgr Anna Magdalena Mazur, Kolegium Gospodarki Światowej
 •  
 • Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych - kierownik projektu mgr Adam Mikołaj Chudziak, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 •  
 • Zastosowanie danych internetowych do pomiaru i krótkookresowego prognozowania inflacji żywności oraz analizy transmisji szoków cenowych oraz lepkości cen. Analiza na przykładzie Polski - kierownik projektu mgr Krystian Bogumił Jaworski, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
Sonata 12:
 • Wrażliwość eksportu na zmiany kursu walutowego - zastosowanie metod kointegracji nieliniowej - kierownik projektu dr Karolina Magdalena Konopczak, Kolegium Zarządzania i Finansów
 •  
 • Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci'ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka - kierownik projektu dr inż. Krzysztof Ryszard Kontek, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
Opus 12:
 • Modelowanie wpływu zmian demograficznych i strukturalnych na nierówności - kierownik projektu dr hab. Krzysztof Anatol Makarski, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 •  
 • Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekonomicznym - kierownik projektu prof. dr hab. Adam Jarosław Szyszka, Kolegium Gospodarki Światowej
 •  
 • Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody - kierownik projektu dr Wojciech Rogowski, Kolegium Gospodarki Światowej
 
Polonez 3:
 • Ownership and Innovation - kierownik projektu dr Monika Tarsalewska, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 •  
 • Evidence use in the allocation of health care budgets: A comparative study of drug reimbursement in Poland, Canada, and Germany - kierownik projektu dr Wieslawa Dominika Wranik, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 
   
  W konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA  współczynnik sukcesu wyniósł ponad 31% (przy ogólnym wskaźniku 26%).
   
  W konkursie POLONEZ, gdzie znacznie trudniej było uzyskać pozytywny wynik, spośród dwóch zgłoszonych projektów oba otrzymały finansowanie przy ogólnym wskaźniku sukcesu 10%.
   
  Ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi wyników konkursów można zapoznać się na stronie internetowej NCN.
   
   

  Archiwum