Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

​Dr hab. Oskar Kowalewski laureatem I Nagrody Prezesa NBP

2014-11-06 pl kategoria: informacja 

ZNAK_NBP_RGB_pole_ochronne.jpg

Poznaliśmy wyniki konkursów o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych. Wśród nagrodzonych prac jest aż pięć napisanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

NBP_kowalewski_small1.jpg


W IV edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną Kapituła Konkursu przyznała I nagrodę dr. hab. Oskarowi Kowalewskiemu za rozprawę habilitacyjną pt. „Bankowość międzynarodowa. Próba nowego podejścia”. Dr hab. Oskar Kowalewski jest adiunktem w Zakładzie Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. 

Biogram dr. hab. Oskara Kowalewskiego na stronie Instytutu Gospodarki Światowej

NBP_growiec_small.jpg

Wyróżnienie przyznano dr hab. Jakubowi Growcowi za rozprawę habilitacyjną pt. „Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji". Dr hab. Jakub Growiec jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Wśród autorów nadesłanych na konkurs prac doktorskich wyróżnienia przyznano dwóm rozprawom z SGH:

•rozprawie doktorskiej dr. Pawła Smagi pt. „Zaangażowanie banku centralnego w dbałość o stabilność finansową w Unii Europejskiej", której promotorem była prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska;

•rozprawie doktorskiej dr. Piotra Bańbuły pt. „Testowanie hipotez kształtowania się oczekiwań na polskim rynku walutowym”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Sławiński
;

Dr Paweł Smaga jest adiunktem w Zakładzie Systemu Finansowego w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, a dr Piotr Bańbuła jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

NBP_smaga_small.jpgNBP_banbula_small1.jpg
W konkursie prac magisterskich wyróżniono pracę magisterską Marcina Kobierzyckiego pt. „Sekurytyzacja a efektywność kredytowego kanału transmisji polityki pieniężnej. Analiza na przykładzie sektora bankowego”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Sławiński.

NBP_wyroznieniemgr_small.jpg


Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac!

Konkurs dla autorów prac magisterskich organizowany był po raz siódmy, a konkurs dotyczący rozpraw doktorskich i habilitacyjnych zorganizowano po raz czwarty. Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 listopada 2014 r. w siedzibie NBP. Warunki konkursów, skład Kapituły oraz informacje o nagrodach na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Zdjęcia: NBP

NBP_grupowe_small.jpg

Archiwum