Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Prof. W. Czyżowicz członkiem organizacji ICLA i INCU

2017-09-27 KPAiFP kategoria: informacja 

​8 września prof. Wiesław Czyżowicz – jako specjalista polityki i prawa celnego, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został w Rzymie pełnoprawnym, realnym członkiem elitarnej (zgodnie ze statutem liczba członków nie może przekroczyć 100 członków) Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego – International Customs Law Academy (ICLA) na mocy rekomendacji Rady Dyrektorów i ostatecznej, jednogłośnej, decyzji Walnego Zgromadzenia Akademików. Profesor jest 93. członkiem, jedynym z dawnych państw socjalistycznych, tej ważnej zarówno dla WCO jak i WTO wyspecjalizowanej w prawie i polityce celnej  międzynarodowej organizacji naukowej.
 
20 września prof. Czyżowicz został również mianowany Członkiem Zwyczajnym Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities - INCU) z Canberry - Australia. INCU to międzynarodowa  organizacja ściśle współpracująca ze Światową Organizacją Celnictwa (WCO) w zakresie wypracowywania ramowych standardów kształcenia zarówno kadr celniczych jak i specjalistów celnych dla biznesu. Organizacja ta skupia  uczelnie i instytuty naukowo-badawcze z całego świata  zajmujące się problemami celnictwa, której Szkoła Główna Handlowa w Warszwie jest także członkiem. Organem wydawniczym INCU jest półrocznik „World Customs Journal” (WCJ).
 
Komitet Zarządzający INCU to organ odpowiedzialny za prace Sekretariatu oraz koordynujący prace naukowo-badawcze nie tylko na zlecenie WCO, ale i służb celnych poszczególnych państw a także inicjujący takie badania w skali międzynarodowej. Wyniki takich badań prezentowane są podczas corocznych konferencji INCU oraz PICARD (ruchu naukowo-praktycznego zainicjowanego przez INCU w ramach WCO) i na łamach WCJ oraz innych specjalistycznych czasopismach.

Archiwum