Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Granty NCN dla naukowców z SGH

2019-05-21 DOP kategoria: informacja 


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnej edycji konkursów Opus, Preludium i Sonata. Wśród nich znalazło się ośmioro naukowców, którzy planują realizację swoich projektów w kolegiach SGH na kwotę ponad 2,3 mln zł. W zakończonej w grudniu 2018 r. kolejnej edycji konkursów o dofinansowanie wnioskowało 23 naukowców, z czego 8 otrzymało finansowanie na swoje badania. Oznacza to, że SGH ze wskaźnikiem sukcesu 35% przewyższa wskaźnik ogólny sukcesu NCN o 14,5 pkt. procentowych, który wynosił 20,5%.
 
Oto lista laureatów:
Kolegium Analiz Ekonomicznych:

  • dr inż. Krzysztof Ryszard Kontek, projekt: Specyficzne gusta czy kliki jurorów? Zaprojektowanie systemów ocen i głosowań odpornych na manipulację, kwota dofinansowania 599 310 zł.
  • dr Andrzej Marcin Torój, projekt: Wykorzystanie danych geolokalizacyjnych w konstruowaniu międzyregionalnych tablic input-output za pomocą metod ekonometrii przestrzennej, kwota dofinansowania 182 920 zł.
  • dr hab. Łukasz Michał Delong, projekt: Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II, kwota dofinansowania 123 200 zł.

 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne:

  • dr hab. Dominik Jan Gajewski, projekt: Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej, kwota dofinansowania 398 300 zł.
  • dr Jerzy Łazor, projekt: Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce, kwota dofinansowania 255 930 zł.


Kolegium Gospodarki Światowej:

  • dr hab. Mariusz Próchniak, projekt: Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków centralnych działających w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, kwota dofinansowania 445 140 zł.
  • dr Adam Michał Karbowski, projekt: Dyskontowanie strat w czasie oraz społeczne dyskontowanie strat, kwota dofinansowania 219 800 zł.


Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie:

  • mgr Alena Ivanova, projekt: Wpływ pozytywnych zachowań pracowników w organizacji na ich skłonność do rozwoju zawodowego, kwota dofinansowania 139 090 zł.

Wszystkich naukowców zachęcamy do aplikowania w aktualnie otwartym naborze do konkursów OPUS i PRELUDIUM, o których więcej można dowiedzieć się na stronie Działu Obsługi Projektów lub poprzez kontakt z pracownikami wspierającymi:

Emilia Chmielewska: enabia@sgh.waw.pl, tel. 22 564 7789.
Anna Jędrzejczyk: ajedrze@sgh.waw.pl, tel. 22 564 9859.


Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.


Archiwum