Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Prof. Beata Czarnacka-Chrobot w Komitecie Polityki Naukowej

2016-06-06 KAE kategoria: informacja 

Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH została ponownie powołana do Komitetu Polityki Naukowej –na kadencję 2016-2018. W jego gronie znajdują się reprezentanci różnych dziedzin nauki oraz rodzajów jednostek naukowych powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

P
rof. Beata Czarnacka-Chrobot jest kierownikiem Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Pełni funkcję prodziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (jednostka A+). Jest także członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN i ekspertem/recenzentem centrów naukowych w Polsce i przy Komisji Europejskiej w obszarze ICT. Była członkiem KPN w kadencji 2014-2016 i przewodniczącą tego Komitetu od października 2014 r. do marca 2015 r. Reprezentuje KPN w Radzie PLUS IP (Poland-U.S. Innovation Program).

KPN jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

Więcej informacji​

 

Archiwum