Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Zmarł prof. Janusz Stacewicz, prorektor SGH w latach 2008–12

2018-01-30 pl kategoria: informacja 

Janusz_Stacewicz.jpg
​Z żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. Janusza Stacewicza. Profesor Janusz Stacewicz wniósł ogromny wkład w reformowanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ze szczególną aktywnością pracował nad kształtem i pozycją naukową Kolegium Analiz Ekonomicznych. Dwukrotnie w latach 1999–2005 pełnił funkcję dziekana kolegium. Z zaangażowaniem promował ideę prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych. Prof. Janusz Stacewicz odszedł 22 stycznia 2018 r.​

Msza żałobna odprawiona zostanie w czwartek 1 lutego o godz. 13 w kaplicy Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych. O godz. 11:45 na parkingu koło biblioteki SGH zostanie podstawiony autokar dla pracowników uczelni i studentów.

Profesor był szczególnie zaangażowany w pracę dwóch zespołów Kolegium. Jako dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w latach 1994–1996 kontynuował zapoczątkowane przez prof. dr. hab. Eugeniusza Gorzelaka prace nad badaniami koniunktury gospodarczej w Polsce. Jako kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Przestrzennej przekształconej następnie w Katedrę Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej w latach 1999–2017 budował zespół, prowadzący interdyscyplinarne badania nad zrównoważonym rozwojem gospodarczym i jego uwarunkowaniami oraz polityką ekonomiczną. Ogromny dorobek Profesora i kierowanego przez Niego zespołu w tej dziedzinie podsumowuje ostatnia praca poświęcona tej problematyce pod tytułem Elementy współczesnej polityki gospodarczej, która została przekazana do publikacji w roku 2017.

Istotną rolę w poczynaniach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Profesora odgrywała Jego umiejętność budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia z poszanowaniem odrębności poglądów poszczególnych pracowników, sprzyjająca współpracy w ramach kolegium. Tym ideom Profesor był wierny zarówno, jako współzałożyciel Kolegium Analiz Ekonomicznych, następnie przez dwie kadencje jako dziekan, a później jako prorektor SGH odpowiedzialny za badania naukowe.

Dzięki zaangażowaniu Profesora zarówno w codzienne prace, związane z funkcjonowaniem naszej społeczności, jak i we wskazywaniu długofalowych celów oraz umiejętności gromadzenia wokół nich zespołów wykonawczych, Kolegium osiągnęło pozycję jednego z najlepszych nie tylko w naukach ekonomicznych, ale także społecznych.

Śmierć Profesora Janusza Stacewicza jest bolesną stratą dla całej społeczności naszej uczelni.

Archiwum