Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
A_bud_G_maly.jpg
 

 Inauguracja roku 2016/2017

 
We wtorek 4 października 2016 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

zdjęcia z uroczystości | zapis wydarzenia


 

 Listy gratulacyjne

 
 

 Wykład inauguracyjny

 

prof.m.zaleska.jpg
Wykład inauguracyjny pt. „Rynek kapitałowy filarem polskiej gospodarki” wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Bankowości SGH.

Profesor Małgorzata Zaleska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1995 r. ukończyła Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. W kolejnym roku ukończyła Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Stopnie i tytuł naukowy Profesor Małgorzata Zaleska uzyskała odpowiednio: w 1997 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów i bankowości, w 2004 r. - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2006 r. została awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego SGH.
 
Profesor Małgorzata Zaleska jest autorką ponad 400 pozycji naukowych i popularno - naukowych, przede wszystkim na temat sieci bezpieczeństwa rynków finansowych, organizacji i regulacji nadzoru nad rynkiem bankowym oraz systemu gwarantowania depozytów, a także identyfikacji ryzyka upadłości banków.

 
 
 

 Zaproszenie

 
 
 

 Program

 
  • ​Wystąpienie Rektora
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku
  • Przemówienie przedstawicieli studentów i doktorantów
  • Wręczenie listów gratulacyjnych absolwentom SGH z okazji 50-lecia immatrykulacji
  • Wykład inauguracyjny

Uroczystość uświetni występ Chóru SGH

 

 Lokalizacja

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Jak dojadę?
 
tel. centrali: +48 22 564 60 00