Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

 
0101740044.JPG

Ponad 4 tys. nowo przyjętych studentów rozpoczęło w tym tygodniu studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 2 października 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

Rektor prof. dr hab. Tomasz Szapiro rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia wielu dobrych wiadomości z minionego roku akademickiego. Mówił o świetnych miejscach SGH w rankingach, reakredytacji i wyróżnieniach dla uczelni, sukcesach studentów i naukowców. Mówił o misji jaką wypełnia SGH wobec społeczeństwa i z której wynikają sukcesy SGH. „Dzisiaj wypełnienie tej misji oznacza znalezienie właściwej formuły wiązania kształcenia z nauką i służebność w stosunku do otoczenia” – mówił. Przywołując historię Gutenberga, zadał pytanie ważne dla studentów i nauczycieli akademickich: jak kształcić i jak się kształcić? „Nowa służebność uczelni musi uporać się z tym pytaniem” – mówił Rektor, wskazując na umiejętność SGH wiązania przekazu wiedzy z kształtowaniem umiejętności oraz nasze przedsięwzięcia z solidnymi partnerami. 

0101740092.JPG

„Markę uczelni budują zespoły. To nasz wspólny wysiłek sprawia, że kolejny rok z rzędu nie ma deficytu, koszty naszego funkcjonowania spadły o kilkadziesiąt procent w stosunku do formułowanego przez nas przed dwoma laty wariantu nazwanego wtedy optymistycznym. Mimo skutków globalnego kryzysu i zjawisk demograficznych już kolejny rok potrafimy ochronić poziom wynagrodzeń pracowników i podnieść rekrutację” – podkreślił prof. Szapiro.

Nawiązał do trwającego w SGH procesu reformy, której postęp uzależniony był od zapisów w nowej ustawie o szkolncitwie wyższym. „Ta ustawa zamknęła etap niecierpliwego i frustrującego wyczekiwania na kontynuację reformy zapowiedzianej dwa lata temu w trakcie wyborów i przesądzonej uchwałą Senatu sprzed roku” – kontynuował Rektor. „Reforma ukierunkowana jest na profesjonalizm w badaniach i kształceniu, nowoczesne zarządzanie oraz na zdolność do reagowania na bodźce rynku w oparciu o wyrazisty i czytelny dla otoczenia wizerunek i zdolność do współpracy z mocnymi partnerami. Temu celowi służy dokonywana zmiana struktury Uczelni – konsolidacja dwóch par kolegiów i utworzenia Szkoły Biznesu, Szkoły Ekonomii i Szkoły Polityki Publicznej” – wymieniał prof. Szapiro. „Chcemy, aby z dniem 1 października 2015 roku w SGH działały trzy szkoły o wysokim stopniu autonomii, klarownym profilu kształcenia i badań, znacznym stopniu odpowiedzialności za kierunki kształcenia. Wszystko to przy respektowaniu preferencji studentów i ich prawa – wspólny zestaw przedmiotów podstawowych i zgodny z racjonalnością ekonomiczną wybór przedmiotów kierunkowych. Dyplom SGH wydawany przez Rektora absolwentom trzech szkół będzie miał większą rozpoznawalność międzynarodową dzięki ich wyrazistości i zgodności ze standardami lokalnymi” – przekonywał Rektor SGH.

0101740053.JPG

W wydarzeniu udział wzięła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Podczas swojego wystąpienia podkreślała słowa jakość, elitarność i innowacyjność, które odniosła do SGH i które są też priorytetami jej misji na czele ministerstwa. 

„SGH wie, jak zapewnić dobry start na rynku pracy. Kluczem do takiego sukcesu jest kształcenie, które łączy przekazywanie studentom rzetelnej wiedzy wraz z umiejętnością wykorzystania jej w praktyce, umiejętnością negocjowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów” – dodała prof. Lena Kolarska- Bobińska.

Minister wspomniała o programie rozwoju kompetencji. „SGH znalazła się wysoko wśród jego beneficjentów. Studenci tej uczelni już w tym roku będą mogli korzystać z dobrodziejstw tego programu” – powiedziała. Minister mówiła też o sukcesach SGH, przypominając obecność naszej uczelni w prestiżowym rankingu „Financial Times”.

Przesłanie od prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytał doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Borecki. List od wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego odczytał wiceminister gospodarki sekretarz stanu dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, pracownik naukowy SGH. Życzenia od Prezydent Warszawy przekazała Barbara Krępska z Biura Edukacji Urzędu M. St. Warszawy. Listy gratulacyjne, kóre napłynęły do SGH w związku z inauguracją, można przeczytać poniżej.

 
0101740100.JPG

Studenci pierwszych lat studiów licencjackich i magisterskich złożyli ślubowanie i odebrali matrykuły. „Nie bójcie się dociekać i pytać” – zachęcała przewodnicząca Samorządu Studentów SGH Marta Łącka. Podczas symbolicznego pierwszego wykładu w nowym roku akademickim prof. Wojciech Paprocki mówił o deformacji międzynarodowej wymiany handlowej w warunkach konfliktu. Wykład, jak i cała uroczystość, śledzony był przez studentów na ekranach na terenie uczelni oraz online.


Uroczystość uświetnił występ Chóru SGH, który oprócz tradycyjnych pieśni Gaudeamus Igitur i Gaude Mater Polonia wykonał także Odę do Radości i All You Need Is Love z repertuaru The Beatles.


 
 

 relacja filmowa

 
 

 Wystąpienie rektora

 
 

 ZOBACZ ZDJĘCIA

 
 

 Wystąpienie MINISTER

 
 

 Listy Gratulacyjne

 
 

 EWA KOPACZ W SGH