Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH

 
​24 października 2018 roku Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Paulowi H. Dembińskiemu, dyrektorowi Obserwatorium Finansów w Genewie, profesorowi Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.
 
DHC_16_01_2019.png

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 16 stycznia 2019 roku w Auli Głównej SGH. Otworzył ją i powitał przybyłych gości prof. Marek Rocki, rektor SGH. Następnie wystąpił prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Laudację wygłosił prof. Janusz Ostaszewski. Po uroczystym wręczeniu dyplomu doktora honoris causa SGH głos zabrał prof. Paul H. Dembiński. Uroczystość uświetnił występ Chóru SGH.
 
Profesor Paul. H. Dembiński jest 29 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.
 
 
 
 

 

 

 Paul H. Dembiński

 
Paul_Dembinski.jpg
 
(Paweł) Paul H. Dembiński
 • urodzony w Krakowie, w 1955 roku.
 • żonaty (1980), troje dorosłych dzieci, troje wnuków.
Wykształcenie
 • szkoły podstawowe i średnie: Warszawa, Szwajcaria i Kamerun.
 • 1974-1978 studia wyższe: nauki polityczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe – Uniwersytet w Genewie i Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales (dziś zwany The Graduate Institute).
 • 1979-1982 studia doktorskie na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Genewie. Doktorat (suma cum laude) pt. „Zadłużenie Polski albo granice systemu gospodarki planowanej”. W skład komisji wchodził m.in. prof. Włodzimierz Brus (Oxford University); doktorat został nagrodzony w 1984 roku przez Institut de France (Paryż).
 • 1984-1985 – Senior Associate Member w St Anthony College, Oxford.

Stanowiska uniwersyteckie

 • 1979-1991: asystent, a potem adiunkt na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Genewie.
 • od 1991 do dziś: associate professor, Katedra Strategii i Konkurencji Międzynarodowej Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria).
 • od 2010 członek Rady strategicznej Zentrum für Politik, Wirtschaft und Religion (Instytut łączący 6 szwajcarskich uniwersytetów).
 • 2014-2015: prodziekan na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria). 
 • od 2015 – członek dyrekcji Międzywydziałowego Instytutu Praw Człowieka i Etyki.
 • regularne zajęcia prowadzone również na innych uczelniach: Uniwersytet w Genewie, Politechnika w Lozannie, Uniwersytet w Neuchâtel, Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie, Uniwersytet w Grenoble, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Catholic University of America - Washington.
 • często zapraszany mówca – ok. 50 wystąpień w ciągu ostatnich 3 lat na konferencjach interdyscyplinarnych, dotyczących polityki gospodarczej, zrzeszeń zawodowych świata finansów.

Stanowiska pozauniwersyteckie

 • od 1989 do dziś – współtworzy z Dr. A. Schoenenbergerem niezależny instytut badań ekonomicznych Eco’Diagnostic w Genewie. Instytut wykonuje ekspertyzy i opracowania na potrzeby rządów i administracji w dziedzinie finansów publicznych, statystki międzynarodowej, organizacji międzynarodowych i ich działalności (www.ecodiagnostic.ch).
 • 1996 do dziś – tworzy i prowadzi Fundację Observatoire de la Finance (Genewa) z misją refleksji nt. roli sektora finansowego w rozwoju dobra wspólnego.
 • 1998 do 2015 – redaktor kwartalnika “Finance & The Common Good” wydawanego przez Observatoire de la Finance.
 • 2005 do 2015 współprezes, później prezes międzynarodowego jury oraz nagrody “Ethics, Trust and Responsibility in Finance” dla autorów poniżej 35 roku życia.
 • 2011-2018: członek, a potem przewodniczący Rentes Genevoises (www.rentesgenevoises.com).

Inne dziedziny działaności

 • od 2007 – prezes AIESC – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Chrześcijańskiej Myśli Społecznej.
 • od 2011 – członek Rady Naukowej Watykańskiej Fundacji Centesimus Annus – Pro Pontifice.
 • ekspert pracujący dla UNCTAD I OECD (1995-2015) nt. łańcuchów globalnych wartości, rozwoju rynków finansowych. Uczestnik konferencji organizowanych przez te organizacje.

Najważniejsze publikacje

Książki
(1988) Les économies planifiées: la logique du système, Paris: Editions du Seuil, 1988, 340p (in English The Logic of the Planned Economy: The Seeds of the Collapse, Oxford, Oxford University Press, 1991, p 246).
(1993) Financial Markets: Mission Impossible? (with Alain Schoenenberger) in the series "Dossier pour un débat ", Paris: Fondation Charles Léopold Mayer, 1993, 105p. (In French - Marchés financiers: une vocation trahie?, in Spanish - Mercados Financieros: ¿Una Expectativa Defraudada?).
(2003) Economic and Financial Globalisation: What the Numbers Say?, United Nations, New York and Geneva, 2003, 160p. (also in French).
(2004) Les PME en Suisse: profils et défis, Georg Editeur, Genève, 2004, 150p (also in German).
(2005) Enron and the World of Finance: A Case Study in Ethics, (co-edited) Palgrave, London, 2005, 320 p.
(2008-11) Finance: Servent or Deceiver? Financialisation at the crossroads – Palgrave Macmillan, London, 2009, (also in French in early 2008 – Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris; in Spanish in 2012 - ¿Finanzas que sirven o que engañan?, Piramide, Madrid ; in Polish in 2011 – Finanse po zawale, Studio Emka, Warsaw), 200p.
(2009) Pratiques financières – Regards Chrétiens, (editor), Desclée de Brouwer, 2009, Paris, 342 p.
(2010) The Role of Very Large Enterprises in Economy and Society, (co-editor) Palgrave, London, 2010, 328 p.
(2012) Trust & Ethics in Finance, (co-editor) – Globethics, 2012, 320p.
(2014) Beyond the Financial Crisis: Towards a Christian Perspective for Action (with Simona Beretta) – Caritas in Veritate Foundation, 2014 – also in Polish – Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Krakow, 2015.
(2015-2017) Ethique et Responsabilité en Finance – Quo Vadis? – Editions Revue Banque, Paris, 2015, 120p; translations: English (Routledge, 2017), German (Schaeffer-Poeschel, 2017) and in Polish (Studio EMKA, 2017).

Artykuły i rozdziały w książkach
(1997) “The financiarisation of the world and the risks of not making sense", in Living in Global Society, Papini, Roberto; Pavan, Antonio; Zamagni (editors) Ashgate, 1997, p. 153-161.
(1997) "L'impasse de la séduction financière: l'exclusion par la finance", in Rapport Moral l'Argent dans le Monde - 1997, Association d’économie financière, Paris: Montchrestien, 1997, p. 439-451.
(1998) "Le piège de l'économisme: quand l'arithmétique remplace l'éthique", in Der Mensch - ein Egoist? Für und wider die Ausbreitung des methodischen Utilitarismus in der Kulturwissenschaften, Sitter-Liver, Beat; Caroni, Pio, (editors), Fribourg: Universitätsverlag Freiburg Schwiez, 1998, p. 227-245.
(1999) "Cost of Capital and the Uncertain Pre-eminence of Labour", in Towards Reducing Unemployment, Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican City: Pontificia Academia Scientiarum Socialium, 1999, p. 63-88.
(1999) "La finance informelle en danger : le spectre de l'exclusion", Reflets et perspectives de la vie économique, 38(3), 1999, p.85-97.
(1999) "Le Jubilé et la crise financière: deux manières de rythmer la finance", in Debt and the Jubilee - Dette et Jubilé, Bonvin, Jean-Michel, (editeur), Genève: Observatoire de la Finance, 1999, p. 41-49.
(1999) "The Safe Landing of the Financial Balloon is not Impossible", Finance & the Common Good/Bien Commun, 1(1), 1999, p. 35-42.
(2000) "Towards the Break-up of Money. When Reality Driven by Information Technology Outshines Simmel's Vision", (with Christophe Perritaz) Foresight - Journal of future Studies, Strategic Thinking and Policy, 2(5), 2000, p. 483-497.
(2003) « Ethical Foundations of Responsible Investment » (co-author) in Journal of Busienss Ethics, vol 48, Issue 2, p. 203-213, 2003 (also in French).
(2004) « Conflit d’intérêts – le déni de l’éthique » in Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, p 85-91, Paris, 2004.
(2004) « De l’échec des utopies à la redécouverte du bien commun » in Gemeinwohl – Bien commin : Ein kritisches Plädoyer – un plaidoyer critique, co-edited by Jean-Michel Bonvin, Swiss Acdemy of Humanities and Social Sciences, p. 231-257, 2004.
(2006) « Towards a Multi-modal Causation Framwork of Enterpreneurship Analysis » in Estudios de Economia Aplicada, vol 24, no 2, 2006, p. 339-361.
(2011) "Entre efficacité et loyauté : les dilemmes de la corruption", La lutte contre la corruption internationale : the never ending story?, Cassani, Ursula & Héritier Lachat, Anne (editors), Schultess Verlag, Zurich, pp 20-45.
(2011) « The Incompleteness of the Economy and Business A Forceful Reminder » in Journal of Business Ethics, 2011, Volume 100, Supplement 1, Pages 29-40.
(2012) « Fecundity vs. Efficiency: Rediscovering Relations » in Human Development in Business – Values and Humanistic Management in the Encyclical Caritas in Veritate, Mele, Domenec & Dierksmeie, Claus (editors), Palgrave, London pp 98-117, 2012.
(2017) « From Asymetries to Harmony: a Demanding but Urgent Journey » in The Crisis Conundrum: How To Reconcile Economy And Society, Magatti, Mauro editor, Palgrave, London, 2017 pp 131-147.

 
 
 

 Program

 
 • Otwarcie uroczystości i wystąpienie prof. Marka Rockiego rektora SGH
 • Wystąpienie prof. Ryszarda Bartkowiaka dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • Laudacja prof. Janusza Ostaszewskiego promotora
 • Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH prof. Paulowi H. Dembińskiemu
 • Wykład prof. Paula H. Dembińskiego doktora honoris causa SGH

Uroczystość uświetni występ Chóru SGH

 

 nadesłane listy gratulacyjne