Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wyniki konkursu ortograficznego – Dyktando SGH 2019

 

I MIEJSCE

Szymon Osuch

II MIEJSCE

Aleksander Krupa

III MIEJSCE

Nina Ziółkowska

 

MIEJSCA W KATEGORIACH

STUDENCI

Szymon Osuch

DOKTORANCI

Marcin Kawko

PRACOWNICY NAUKOWI

Nina Ziółkowska

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Grzegorz Augustyniak

ABSOLWENCI

Katarzyna Tarasiuk 

 

Uczestnicy dyktanda mogą zobaczyć swoje prace w pok. 148, bud. G, 
do 17 maja w godz. 10.00–14.00.  

 

 tekst dyktanda

 
Życie, sprawy i wędrówki Bolesława Miklaszewskiego
 
– niepokornego ucznia socjalisty, pierwszego rektora SGH,
przedwojennego senatora i ministra oświaty
 
Bolesław Miklaszewski urodził się 9 maja 1871 roku we wsi Ocieść w powiecie radomskim. Jego rodzice, Kazimierz i Ewelina z Kiedrzyńskich, należeli do zubożałej po powstaniu styczniowym szlachty i przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu źródeł utrzymania. W 1881 roku, będąc już półsierotą, rozpoczął naukę w V Rządowym Gimnazjum Filologicznym w Warszawie. Jako uczeń niespełna czternastoletni założył nielegalne stowarzyszenie oświatowo-niepodległościowe o nazwie Towarzystwo Abecedlarzy. Jako uczeń dziewiętnastoletni został aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Za przynależność do II Proletariatu skazano go na ośmiomiesięczne więzienie oraz dwuletni zakaz osiedlenia się w Królestwie Polskim.
 
Od 1892 roku mieszkał w Berlinie, a następnie – po niby-eksmisji z II Rzeszy – rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Federalnej w Zurychu. Prowadząc działalność stricte polityczną i przemierzając Europę wszerz i wzdłuż, studiował także filozofię na Uniwersytecie Zuryskim. W 1897 roku otrzymał dyplom inżyniera chemii oraz doktora filozofii, nieco później ukończył również Wyższy Instytut Handlowy w Antwerpii. Po kilku latach uzyskał ponadto doktorat z chemii, publikował także prace z zakresu ekonomii, np. analizę „Przemysł Królestwa Polskiego” wydaną we lwowskim „Czasopiśmie Technicznym” w 1900 roku.
 
W 1901 roku został przez władze carskie skazany na zesłanie do guberni wołogodzkiej. Z kilkuletniego pobytu na sczerniałych i zszarzałych obszarach, po części zamieszkanych przez nie-Rosjan, powrócił do Warszawy w 1905 roku i podjął nie najlepiej płatną pracę w redakcji „Chemika Polskiego”, a następnie wykłady z chemii nieorganicznej oraz stanowisko dyrektora Wyższych Kursów Handlowych, w 1916 roku przekształconych w Wyższą Szkołę Handlową. Po odzyskaniu niepodległości wielokrotnie, np. w referacie „Studium ekonomiczne w Polsce”, pisał, że „wrogowie robili wszystko, aby zohydzić Polaków w innych krajach” i że znajomość ekonomii oraz silna gospodarka są kluczową sprawą dla rozwoju odrodzonego państwa. Wymaga to zwłaszcza szkolnictwa ekonomicznego, ponieważ tylko 10 procent profesorów reprezentuje nauki prawno-ekonomiczne i w efekcie na jednego przypada 781 studentów, co sprawia, że arcytrudne jest osiągnięcie choćby niewielkich efektów dydaktycznych.
 
W 1924 roku Bolesław Miklaszewski, kierując Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, doprowadził do uchwalenia ustawy nadającej WSH pełnię praw akademickich i 2 kwietnia 1925 roku objął stanowisko jej pierwszego rektora. Na swe barki wziął budowę gmachów uczelni, z których pierwszy był gotowy już w 1927 roku. Nowo powstały budynek dzięki jego osobistemu, sprawowanemu na co dzień, supernadzorowi należał do najoryginalniejszych, a przy tym na pewno do najtaniej wybudowanych w Polsce.
 
Rektor Miklaszewski niejeden raz reagował z pobłażaniem na ekstrawaganckie zachowania nie jednego, lecz wielu studentów, pod warunkiem że nie przekraczały one „przykazań ogólnohumanitarnych”, niemniej przeciwstawiał się pseudopolitycznej lub – nie mniej groźnej jego zdaniem – quasi-religijnej działalności na terenie uczelni i w 1933 roku po fali zamieszek antysemickich inspirowanych przez siły narodowo-radykalne na pewien czas zamknął Szkołę Główną Handlową, a w 1937 roku zrezygnował z bycia rektorem, po ponaddziesięcioletnim okresie sprawowania tej funkcji.
 
W 1939 roku, w czasie obrony stolicy, wszedł w skład siedemnastoosobowego Komitetu Obywatelskiego, a w czasie okupacji był pośrednikiem między rządem londyńskim a warszawskim środowiskiem naukowym. Zmarł na tyfus 1 września 1941 roku i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
 
Bolesław Miklaszewski jako uczony, pół ekonomista, a pół chemik, opublikował ponad 200 prac z obu dziedzin, jako rektor uważał, że Szkoła Główna Handlowa powinna być przede wszystkim „szkołą charakterów”, jako obywatel, że Polacy powinni być zorganizowani i wykształceni, gdyż w przeciwnym razie „pracować będą dla obcych, choć na własnej ziemi i we własnym państwie”.
 
Autorem tekstu jest prof. Radosław Pawelec
z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.
 

 Konkurs ortograficzny – dyktando SGH 2019

 
Dyktando SGH  logo RGB.png
 
 
 
Ekonomiści i język polski?
Bankowcy i ortografia?
Tak!
To połączenie naprawdę jest możliwe.
.

  
9 maja odbyła się II edycji konkursu ortograficznego „Dyktando SGH 2019” organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Języka Polskiego. Partnerem dyktanda było Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
 
 
Konkurs ortograficzny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
„Dyktando SGH 2019
9 maja 2019 r. godz. 11.00 aula A

 
Uczestnictwo
W konkursie mogli wziąć udział członkowie społeczności naszej uczelni: studenci, pracownicy, absolwenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH oraz partnerzy SGH.
Warunkiem uczestnictwa było wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie od 8 do 29 kwietnia 2019 r. Organizatorzy gwarantowali udział w konkursie 120 osobom, które jako pierwsze wypełniły formularz rejestracyjny.

Do konkursu nie mogli przystąpić studenci oraz absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata ani pracownicy naukowi z tego zakresu. W konkursie nie mogli uczestniczyć zwycięzcy (trzech pierwszych miejsc) którejkolwiek edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando SGH 2019” oraz zwycięzcy (zdobywcy trzech pierwszych miejsc) ubiegłorocznego konkursu ortograficznego „Dyktando SGH2019".

Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem dr Magdaleny Wanot-Miśtury, prezeszarządu Fundacji Języka Polskiego.

Nagrody
Dla uczestników konkursu przewidziano liczne nagrody, m.in. czytnik e-book, książki oraz nagrody specjalne.
 
REGULAMIN KONKURSU  

 
 

 Nasi Goście

 

 

Radoslaw_Pawelec.gif PROFESOR RADOSŁAW PAWELEC

Autorem dyktanda był profesor Radosław Pawelec, kierownik Katedry Języka Mediów  na Uniwersytecie Warszawskim, autor m.in. Dyktanda Urzędowego i ubiegłorocznego Dyktanda SGH, organizator akcji „Prawniczy mistrz ortografii”.  ​
Andrze_Markowski.gif

PROFESOR ANDRZEJ MARKOWSKI​

Wykład pt. „Grzeczność językowa na uczelni i nie tylko" wygłosił profesor Andrzej Markowski, wieloletni przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, autor kilkudziesięciu publikacji na temat kultury współczesnego języka polskiego, m.in. redaktor Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny, autor Wielkiego słownika ortograficznego i Wielkiego słownika wyrazów obcych.

Magdalena_Wanot.gif

DOKTOR MAGDALENA WANOT-MIŚTURA

Dr Magdalena Wanot-Miśtura, prezes Fundacji Języka Polskiego, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Języka Polskiego UW. Jest autorką prac z zakresu słowotwórstwa i poprawnej polszczyzny. Pomysłodawczyni i współorganizator Dyktanda SGH.

Roch_Siemianowski.gif
 

​ROCH SIEMIANOWSKI

Dyktando przeczytał Roch Siemianowski, lektor, aktor filmowy, serialowy, teatralny i dubbingowy, prezenter telewizyjny. Ten głos rozpozna każdy.

 
 
 

 Program wydarzenia

 
  • 9.30–10.45 – rejestracja (hol główny I piętro, przed wejściem do auli A )
  • 11.00–12.00 – dyktando
  • 12.00–12.50 – wykład profesora Andrzeja Markowskiego pt. „Grzeczność językowa na uczelni i nie tylko”
  • 12.50–13.20 – przerwa na kawę
  • 13.20–14.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Upominek dla każdego uczestnika.

„Szczęśliwy numer"
Pod koniec wydarzenia nasz gość, profesor Andrzej Markowski wylosuje „szczęśliwy numer” jednej z osób, uczestniczącej w dyktandzie, która otrzyma nagrodę specjalną. 
 

 Dyktando SGH 2018